"Макс риалстейт" ЕООД
" Всичко е възможно, но нищо не е случайно! "
Business picture

Защита на личните данни

„Макс риалстейт“ ЕООД (Дружеството) обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на Дружеството, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт и всяка друга информация, която Общият регламент относно защита на данните изисква да бъде предоставена на субектите, се съдържа в Декларация за поверителност /Уведомление относно обработване на личните данни/, която е налична на интернет страницата на Дружеството (www.maxrs.com), както и на хартиен носител в офиса на Дружеството.

Страницата е в процес на разработване.
Моля посетете ни скоро :)

НАШИЯТ АДРЕС

гр. София, п.к. 1220
район "Сердика'
НПЗ "Военна рампа"
бул. "Илиянци" № 12
Моб. +359 898 53 48 52
E-Mail: info@maxrs.com

42°44'02.1"N 23°19'15.6"E